? Vaiheessa 2 määritellään yrityksen tuottoarvo sekä muodostetaan väliarvio yrityksen arvosta.

Tuottoarvo perustuu siihen, kuinka paljon yritys tulee lähivuosina tuottamaan. Tässä mallissa tuottoarvo määritellään aiempien tulosten perusteella ennustetun trendin mukaisen seuraavan tuloksen sekä tuottovaatimusprosentin ja arvioidun laina-ajan perusteella.

Väliarviossa verrataan yrityksen substanssiarvoa ja tuottoarvoa toisiinsa: Jos substanssiarvo on suurempi, valitaan se jatkavaksi arvoksi. Jos tuottoarvo on suurempi, saadaan väliarvio laskemalla substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvo. Keskiarvon käyttämisen avulla pyritään tasoittamaan laskennan ääriarvoja.

Täyttöohje:
  • Kolmen edellisvuoden tulokset löytyvät yrityksen kahden viimeisimmän tilinpäätöksen tuloslaskelmista.
  • Yrityksen tuottovaatimusprosentti sekä pankilta saatava laina-aika on arvioitava. Tuottovaatimuksella kuvataan sijoitukselta edellytettävän tuoton määrää. Esimerkiksi verottaja käyttää laskelmissaan tuottovaatimuksena 15 %, mikä vastaa vajaata 7 vuoden laina-aikaa.
Edellinen Päivitä Seuraava
Vaihe 2.
Liiketoiminnan tulos

Kolmen edellisvuoden tulokset
 
 
   
Tuottovaatimus prosentteina 
Pankilta saatava pisin laina-aika vuosina
yrityksen oston rahoittamiseksi
 

Substanssiarvo Tuottoarvo Väliarvio Oikaistu arvo
0 0 0 -